Poetry

122108

Kung bawat salitang lumalabas
Ay puno ng galit at sumbat
Nagpapataasan ng boses
Dahil ang puso’y bingi na
Sa lahat ng bulyaw
Ng bibig na nagsisiwalat
Ng kung ano anong sakit at pasakit.
Sapat pa ba ang pangako ng pagibig?
O panahon na upang bumitaw
Sa ilusyon
Na meron pa.
Na kaya pa.
Na tayo pa.

Advertisements
Standard