Poetry

122108

Kung bawat salitang lumalabas
Ay puno ng galit at sumbat
Nagpapataasan ng boses
Dahil ang puso’y bingi na
Sa lahat ng bulyaw
Ng bibig na nagsisiwalat
Ng kung ano anong sakit at pasakit.
Sapat pa ba ang pangako ng pagibig?
O panahon na upang bumitaw
Sa ilusyon
Na meron pa.
Na kaya pa.
Na tayo pa.

Advertisements
Standard
Poetry

0612

Should you want to be alone,
Do it for the right reason.
Not because you’re jumping from one unhealthy relationship
To another complicated one.
Your freedom should be yours
And you should be responsible for it.
Not dictated by anyone or anything
But because you love yourself enough
To know that you could stand up
And you could be happy
With yourself, by yourself
And not dependent on a person.
The reason should be self-love
And contentment and simply being.

Standard